WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!!!

Kadra

mgr Urszula Matysiak

Funkcja: Dyrekcja

Dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

mgr Marzanna Cyniak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca oddziału przedszkolnego - grupy sześciolatków

mgr Małgorzata Dudek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel matematyki, wychowania fizycznego, wychowawca klasy VI SP

mgr Elżbieta Flont

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel geografii, biologii, przyrody, wychowawca klasy II Gim

mgr Aneta Gałka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka rosyjskiego, wychowania fizycznego,wychowawca klasy IV SP

mgr Renata Gałka

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Alicja Kocęba

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I SP

mgr Halina Matysiak

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel chemii

mgr Agnieszka Piotrowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania do życia w rodzinie, wychowawca oddziału przedszkolnego - grupy pięciolatków

mgr Agata Rojewska

Funkcja: Pedagog

Pedagog szkolny

mgr Anna Rzącka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, bibliotekarz, wychowawca klasy V SP

mgr Renata Sawicka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,wychowawca klasy III SP

mgr Dariusz Stefańczyk

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego

mgr Elżbieta Witczak

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Barbara Wójcik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II SP

mgr Beata Wyciszkiewicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie, historii, wychowawca klasy VII SP

mgr Justyna Trzonek

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy III Gim