WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!!!

Szkoła Podstawowa - Klasa IV

Wychowawca

mgr Aneta Gałka

Moja klasa

mgr Urszula Matysiak

Przedmioty: matematyka

Dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

mgr Grażyna Baranowska

Przedmioty: historia

Nauczyciel historii

mgr Elżbieta Flont

Przedmioty: przyroda, koło ekologiczne

Nauczyciel geografii, biologii, przyrody, wychowawca klasy II Gim

mgr Aneta Gałka

Przedmioty: wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą

Nauczyciel języka rosyjskiego, wychowania fizycznego,wychowawca klasy IV SP

mgr Renata Gałka

Przedmioty: religia

Nauczyciel religii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Anna Rzącka

Przedmioty: muzyka, plastyka

Nauczyciel plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, bibliotekarz, wychowawca klasy V SP

mgr Dariusz Stefańczyk

Przedmioty: informatyka, technika

Nauczyciel informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego

mgr Elżbieta Witczak

Przedmioty: język angielski

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Justyna Trzonek

Przedmioty: język polski

Nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy III Gim