WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!!!

Program Edukacji Ekologicznej

                                           

     Program Edukacji Ekologicznej „Żyjemy w zgodzie z naturą”, realizowany przez naszą szkołę  od 1 marca 2012r. do 31 października 2012r.   finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły, rodziców, nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Rawa Mazowiecka.
    
Obejmuje formy  edukacji ekologicznej dostosowanej do realiów naszego środowiska i realizowany jest w ramach zajęć nauczania zintegrowanego,  na zajęciach dydaktyczno – wychowawczych  w poszczególnych klasach oraz w ramach konkretnych działań w środowisku i dla środowiska.
Realizacja programu skupiona jest w wybranych blokach tematycznych, obejmujących wiadomości, umiejętności oraz konkretne działania ze strony uczniów  i środowiska:

  • konkursy ekologiczne (wiedzy, recytatorskie, plastyczne oraz wykorzystujące  technologię informatyczną ),
  • akcje ekologiczne ( min. nasadzanie drzew i krzewów ozdobnych wokół szkoły)
  • wycieczki ekologiczne  (do elektrowni i kopalni  Bełchatów, Spalskiego Parku Krajobrazowego, Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie),
  • działalność edukacyjna i informacyjna ( zajęcia koła ekologicznego  , akademie z okazji Dnia Ziemi i Światowego Dnia  Ochrony Środowiska, gazetki o tematyce ekologicznej ).

1. Akademia z okazji Dnia Ziemi
2. Sadzenie drzew i krzewów wokół szkoły
3. Konkurs na hasło ekologiczne
4. Gminny konkurs recytatorski
5. Konkurs na prezentacje multimedialną

6. Gminny konkurs wiedzy ekologicznej
7. Światowy Dzień Ochrony Środowiska
8. Podsumowanie konkursu plastycznego „Barwy Ziemi”
9. Podsumowanie konkursu na strój lub zabawkę ekologiczną
10. Wycieczka do Rogowa
11. Konkurs ekologiczny „Człowiek i środowisko”
12. Wycieczka do Tomaszowa Mazowieckiego
13. „Najlepszy Przyrodnik”
14. Wycieczka do Bełchatowa
15. Pomoce dydaktyczne i wyposażenie szkoły