WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!!!

Konkurs na prezentację multimedialną

W ramach programu ekologicznego „Żyjemy w zgodzie z naturą”, w naszej szkole wśród uczniów klas I – III gimnazjum przeprowadzony został szkolny konkursu  na prezentację multimedialną „Osobliwości Przyrodnicze Ziemi Rawskiej”. W dniu 4 czerwca 2012 r. komisja w składzie:
1. Dariusz Stefańczyk  – przewodniczący
2. Elżbieta Flont           – członek
3. Anna Rzącka             – członek
oceniła przygotowane przez uczniów prezentacje multimedialne.
W konkursie wzięło udział 8 uczniów.
Komisja przyznała następujące miejsca:
I miejsce      Julia Kobus
II miejsce     Maja Błaszczyk
III miejsce    Monika Sokołowska
Laureaci konkursu otrzymali nagrody w postaci pamięci USB i dyplomów.

Nagrody zostały sfinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi.

Wręczenie nagród miało miejsce 29. 06. 2012 r. na uroczystym zakończeniu roku szkolnego.

Dyplomy