WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!!!

Gminny konkurs wiedzy ekologicznej

Dnia 5 czerwca 2012 r. odbył się gminny konkurs wiedzy ekologicznej „Zagrożenia środowiska przyrodniczego i jego ochrona” dla klas IV - VI szkoły podstawowej.
Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja, w skład której wchodziły przedstawicielki Urzędu Gminy Rawy Mazowieckiej.
Anna Jakubiak – Sekretarz Gminy Rawa Mazowiecka
Małgorzata Dudek – Dyrektor Gminnego Zespołu ds. Oświaty Kultury i Sportu w Rawie Mazowieckiej
Iwona Gierach – Referent ds. Utrzymania Porządku i Czystości w Gminie Rawa Mazowiecka.
W konkursie wzięły udział 3 osobowe zespoły uczniów z 5 szkół Gminy Rawa Mazowiecka.
I miejsce – SP w Starej Wojskiej
II miejsce – SP w Pukininie
III miejsce – SP w Kurzeszynie
Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi, pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.

Gminny konkurs wiedzy ekologicznej