WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!!!

Wycieczka do Rogowa

W dniu 18 czerwca 2012 r. uczniowie klas 0-VI szkoły podstawowej byli na wycieczce w Rogowie.
W programie wycieczki była lekcja w lesie, zwiedzanie Muzeum Lasu i Drewna oraz spacer po Arboretum.
Dzieci zostały podzielone na 3 grupy. Każda grupa w tym samym czasie robiła co innego. Jedna była w Arboretum, druga w muzeum, a trzecia na lekcji w terenie.
Duże wrażenie zrobiła na wszystkich wizyta w Arboretum. Dzieci oglądały w muzeum ekspozycje: ptaków, ssaków, owadów, szyszek, drewna. Uczniowie brali udział w edukacji przyrodniczej w ternie, która umożliwiła poznawanie przyrody w bezpośrednim z nią kontakcie, dostarczyła szczególnych przeżyć dla uczniów i nauczycieli, uczyniła kształcenie efektywniejszym i ciekawszym, zachęciła do właściwego obcowania z przyrodą. Temat lekcji: Poznajemy warstwy lasu (2 godz.) - Uczniowie, pracując w grupach, poznali poszczególne warstwy lasu oraz przykłady charakterystycznych dla danej warstwy roślin i zwierząt.

Wycieczka była współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wycieczka do Rogowa