WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!!!

Podsumowanie konkursu na strój lub zabawkę ekologiczną

29 maja 2012 r. odbyło się podsumowanie Konkursu Plastycznego na strój lub zabawkę, który ogłoszony był w ramach programu ekologicznego „Żyjmy w zgodzie z naturą”.
Komisja w składzie:

  1. Anna Rzącka – nauczyciel plastyki – przewodnicząca
  2. Marzanna Cyniak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – członek
  3. Agnieszka Piotrowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – członek
  4. Alicja Kocęba  – nauczyciel wychowania przedszkolnego – członek

stwierdza:

na konkurs wpłynęły 63 prace:

-  klasy I-III szkoły podstawowej – prac 7

-  klasy IV-VI szkoły podstawowej – prac 32

-  klasy I-III gimnazjum – prac 24

            Po rozpatrzeniu wszystkich prac plastycznych zgodnie z regulaminem komisja przyznaje nagrody książkowe w trzech kategoriach następującym uczestnikom:

Klasy I-III szkoły podstawowej

I miejsce – Patrycja Piekut – klasa II

II miejsce – Maciej Salamon – klasa I

III miejsce – Daria Łuczyńska – klasa III

Klasy IV-VI szkoły podstawowej

I miejsce – Mateusz Przybysz – klasa V

II miejsce – Anita Zima – klasa VI

III miejsce – Marta Woszczyk  – klasa VI

Klasy I-III gimnazjum

I miejsce – Wioleta Piencek – klasa III

II miejsce – Norbert Góraj – klasa III

III miejsce – Szymon Słonecki – klasa III

            Dodatkowo komisja postanowiła przyznać wyróżnienia następującym uczestnikom konkursu:

-  Marceli Zieliński – klasa IV

-  Luiza Bartkowicz – klasa V

-  Artur Walendzik – klasa V

-  Sylwia Dudek – klasa III gimnazjum

-  Patrycja Malicka – klasa III gimnazjum

Nagrody książkowe za I, II i III miejsce w każdej kategorii zostały sfinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi.

Drobne nagrody rzeczowe przyznane za wyróżnienia zostały zakupione ze środków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie.

Wręczenie nagród miało miejsce 05. 06. 2012 r. na akademii z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

Podsumowanie Konkursu Plastycznego na strój lub zabawkę ekologiczną