WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!!!

2015 rok

W dniu 22 maja 2015 r.  odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego pt. „Poznajemy Rosję na nowo”,  przygotowanego przez uczniów klasy II gimnazjum. W podsumowaniu uczestniczyli uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum , nauczyciele oraz rodzice.
Opiekunem projektu była Pani Aneta Gałka.
W trakcie prezentacji uczniowie zaprezentowali trzy tematy: muzyka rosyjska, ciekawostki na temat Rosji i metro rosyjskie jako dzieło sztuki. Uczniowie  przedstawili wyżej podane tematy w postaci prezentacji multimedialnych, dekoracji, piosenek oraz różnego rodzaju rekwizytów. Prezentację projektu uzupełnił konkurs z nagrodami. Na zakończenie zaproszono gości na poczęstunek.

Projekt edukacyjny 2015