WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!!!

2016 rok

W roku szkolnym 2015/2016 klasa II gimnazjum realizowała projekt pt. „ Żyj zdrowo na sportowo”. Spełniając powierzone zadania, uczniowie zapoznali się z chorobami ich przebiegiem i skutkami, sposobami aktywności fizycznej oraz zdrowym odżywianiem. Klasa podzielona została na trzy bloki tematyczne: choroby, aktywność fizyczna oraz zdrowe odżywianie.
Pierwsza grupa opisała choroby ich przebiegiem i skutkami. Na zakończenie uczniowie zaprezentowali sposoby udzielania pierwszej pomocy.
Druga grupa zajęła się aktywnością fizyczną czyli jakie rodzaje aktywności są uprawiane, co one nam dają i jakie są korzyści z ich uprawiania. Swój występ uczniowie zakończyli wymyślonym przez siebie układem tanecznym.
Trzecia grupa przedstawiła zasady zdrowego odżywiania się oraz znaczenie niektórych składników odżywczych dla organizmu człowieka. Kończąc występ uczniowie przedstawili kilka skeczy związanych ze zdrowym odżywianiem.
Efekty pracy zostały przedstawione w dniu 10 czerwca 2016 r. w formie prezentacji multimedialnej połączonej z występem artystycznym, który mogli oglądać uczniowie gimnazjum, rodzice oraz grono pedagogiczne. Każda z grup wykonała także gazetkę ścienną.
Na zakończenie zaproszono wszystkich na poczęstunek.
Opiekunem realizowanego  projektu była Pan Dariusz Stefańczyk.

Projekt edukacyjny 2016