WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!!!

Realizacja zadania

Zadanie pod nazwą: Utworzenie Eko-pracowni  „Tajemniczy świat”  w Szkole Podstawowej w Kurzeszynie  zostało wykonane.
Ogólna wartość zadania wyniosła 40 946,13  zł; dofinansowanie ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 31 438,79 zł.
W oparciu o zasoby pracowni został wdrożony program edukacyjny, który ma na celu:
– poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
– kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,
– uczulenie na zagrożenia najbliższego środowiska,
– zdobywanie wiedzy o najbliższym środowisku poprzez obserwacje w terenie, wycieczki, badania, warsztaty,
– poznawanie sposobów ochrony bliższego i dalszego środowiska,
– poznanie sposobów ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko,
– podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego – wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce,
– rozwijanie umiejętności korzystania z pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną,
– uwrażliwienie na piękno przyrody,
– uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych oraz pozalekcyjnych.

Realizacja programu ekologicznego obejmuje:

1. Zajęcia lekcyjne w pracowni z chemii, biologii, fizyki
2. Zajęcia koła ekologicznego w pracowni i w terenie.
3. Zajęcia ekologiczne dla uczniów – pokaz doświadczeń, eksperymentów               i pomiarów
4. Konkursy ekologiczne.
5. Spotkania z przedstawicielami różnych instytucji.
6.Wycieczki ekologiczne.
7. Akademie.