WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!!!

Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KURZESZYNIE

Szkoła Podstawowa w Kurzeszynie według niektórych źródeł powstała w 1916r., ale pierwsze dokumenty dotyczące szkoły pochodzą z lutego 1918r. Mieściła się wtedy w budynku prywatnego domu Państwa Karkucińskich. Zajęcia odbywały się w trzech izbach o powierzchni 109m2. Do obwodu szkolnego należały wsie: Kurzeszyn, Kurzeszynek, Wołucza, Rogówiec, Gaj, Józefów, Helenów. Pierwszym nauczycielem była Pani Eugenia Potrzebowska a po niej inspektor szkolny z Rawy wyznaczył na stanowisko nauczyciela Panią Apolonię Rayzacher. 1 grudnia 1919r. inspektor przemianował jednoklasową szkołę na dwuklasową, której kierownikiem została Pani Apolonia Rayzacher. Nauczycielami byli również: pan Zygmunt Ptasiński, Pani Waleria Hajnówna, Pani Leokadia Juraszkiewicz. Nowy budynek szkoły wybudowano po I wojnie światowej tuż obok kościoła parafialnego. Była tam jedna izba lekcyjna i mieszkania dla nauczycieli a w latach późniejszych przedszkole. W latach 30-tych XX wieku w szkole było już 6 oddziałów. Ze względu na dużą liczbę dzieci w wieku szkolnym z konieczności wynajmowano izby lekcyjne u gospodarzy, m.in. u Pana Józefa Fijałkowskiego, u Pana Zygmunta Ptasińskiego, u rodziny Psarskich, u rodziny Otockich. Uczniowie przebywali wtedy w poszczególnych izbach lekcyjnych a nauczyciele przechodzili na swoje zajęcia. Nauczano m.in. języka niemieckiego (od 4 klasy), religii, którą prowadził ksiądz proboszcz, rachunki, język polski, śpiew, prace ręczne, gimnastyka. W szkole funkcjonowała biblioteka, książki wypożyczała Pani A. Rayzacher i ksiądz Przyborowski. W okresie wojennym szkoła zawiesiła działalność, prowadzono w tym czasie tzw. tajne nauczanie. Zajęcia odbywały się w mieszkaniach prywatnych uczniów oraz mieszkaniach nauczycieli. W tym czasie uczyli m.in.: Felicja Babeczka, Apolonia Rayzacher, Zygmunt Ptasiński, Maria Górska, która została wywieziona do obozu koncentracyjnego i tam zginęła w 1943r. W ramach tajnego nauczania uczono zakazanych przedmiotów i przygotowywano do egzaminów wstępnych do szkoły średniej. Po II wojnie szkoła wznowiła funkcjonowanie. Uczyli wtedy: Pani Apolonia Rayzacher, Pani Natalia Sanecka, Pani Longina Bodera, Kazimiera Cholewińska. Była to szkoła 7-klasowa. Izby lekcyjne wynajmowano wtedy m.in. u Pana Józefa Kobyłeckiego, Pana Kaczorowskiego, Pana Józefa Zbirosza. Kształcenie realizowano w jedenastu oddziałach z podziałem na 3 cykle programowe. W szkole prowadzono kurs dla analfabetów. W 1949r. powstała Biblioteka Uczniowska pod kierownictwem Pani Apolonii Rayzacher. 15 kwietnia 1955r. w szkole odbyło się zebranie rodziców, podczas którego wyniknęła sprawa trudnych warunków nauczania w szkole w Kurzeszynie. Pani Apolonia Rayzacher wyszła z inicjatywą budowy nowej szkoły. Wybrano komitet budowy szkoły, którego przewodniczącym został Pan Jan Pięcek, sekretarzem Pan Kazimierz Walendzik, który wystąpił do dyrektora Rejonowych Dróg Publicznych – Pana Stanisława Bagińskiego z prośbą o przekazanie działki na plac pod budowę szkoły. Jest to działka, na której stoi obecny budynek szkoły, a który po parcelacji majątku rodziny Pazdajów przydzielono Rejonowi Dróg Publicznych na żwirownię. Uzyskano zgodę i rozpoczęto prace przygotowawcze. Budowę zakończono i budynek oddano do użytku w sierpniu 1957r. Była to jedna z pierwszych dużych szkół podstawowych w powiecie rawskim. Mieszkańcy Kurzeszyna czynnie włączyli się do pomocy przy budowie szkoły i pozyskiwaniu funduszy (organizowano zabawy, loterie).
Od września 1957r. dzieci uczyły się w nowej szkole. Szkołą nadal kierowała Pani Apolonia Rayzacher aż do emerytury. W 1963r kierownikiem szkoły została Pani Natalia Sanecka. Po wprowadzeniu reformy szkolnictwa w 1964r. do szkoły wprowadzono nowe formy nauczania. wprowadzano nowoczesne środki dydaktyczne, tj. aparat filmowy, magnetofon, telewizor. Od 1972r. rozpoczęło się dokształcanie zawodowe nauczycieli na studiach wyższych. W szkole wprowadzono zajęcia śródlekcyjne, obuwie zdrowotne. Kierownictwo szkoły zmieniło się w 1974r., dyrektorem został Pan Czesław Walczak a od 1978r. Pan Edmund Topoła. Następnie na pół roku funkcję dyrektora przejęła Pani Elżbieta Flont a po niej Pani Cecylia Woźniak. Od 1988r. dyrektorem został Pan Mariusz Rzącki, który tę funkcję sprawował do 2016r. 1 września 1999r. Szkołę Podstawową w Kurzeszynie przekształcono w 6-letnią Szkołę Podstawową połączoną z Gimnazjum w Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie (jedno z trzech na terenie Gminy Rawa Mazowiecka.). Ponownie reforma oświaty weszła do szkoły od nowego roku szkolnego 2017/2018. Wróciła 8-letnia Szkoła Podstawowa w Kurzeszynie wraz z funkcjonującymi jeszcze w szkole dwoma oddziałami Gimnazjum. Od września 2016r. funkcję dyrektora szkoły pełni Pani Urszula Matysiak.

Historia szkoły