WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!!!

Kadra

mgr Urszula Matysiak

Funkcja: Dyrekcja

Dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

mgr Małgorzata Dudek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel matematyki, wychowania fizycznego, wychowawca klasy IV

mgr Aneta Gałka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka rosyjskiego, wychowania fizycznego,wychowawca klasy VII

mgr Renata Gałka

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Alicja Kocęba

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca oddziału przedszkolnego - grupy pięciolatków

mgr Halina Matysiak

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel chemii

mgr Agnieszka Piotrowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania do życia w rodzinie, wychowawca klasy II

mgr Agata Rojewska

Funkcja: Wychowawca, Pedagog, Nauczyciel

Pedagog szkolny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III

mgr Anna Rzącka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel plastyki, zajęć artystycznych, bibliotekarz, wychowawca klasy VIII

mgr Renata Sawicka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca klasy I

mgr Dariusz Stefańczyk

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego

mgr Elżbieta Witczak

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Barbara Wójcik

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca oddziału przedszkolnego - grupy sześciolatków

mgr Beata Wyciszkiewicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie, historii, wychowawca klasy V

mgr Justyna Trzonek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VI

mgr inż. Wioletta Lewandowska-Walczak

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel fizyki

lic. Katarzyna Glimasińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wychowawca w przedszkolu

mgr Katarzyna Wróblewska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Ewelina Łukasiewicz

Funkcja: Psycholog

mgr Wojciech Szymański

Funkcja: Nauczyciel

mgr Agnieszka Badowska

Funkcja: Nauczyciel

mgr Dominika Bachmat

Funkcja: Nauczyciel

mgr Agnieszka Markiewicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wychowawca w przedszkolu