WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!!!

Szkoła Podstawowa - Klasa II

Wychowawca

mgr Alicja Kocęba

Moja klasa

mgr Aneta Gałka

Przedmioty: szachy

Nauczyciel języka rosyjskiego, wychowania fizycznego,wychowawca klasy V SP

mgr Renata Gałka

Przedmioty: religia

Nauczyciel religii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Alicja Kocęba

Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, informatyka, wychowanie fizyczne

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II SP

mgr Elżbieta Witczak

Przedmioty: język angielski

Nauczyciel języka angielskiego