WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!!!

Szkoła Podstawowa - Klasa IV

Moja klasa

mgr Urszula Matysiak

Przedmioty: matematyka, zajęcia dydaktyczno wyrównawcze matematyka

Dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

mgr Aneta Gałka

Przedmioty: wychowanie fizyczne, język hiszpański

Nauczyciel języka rosyjskiego, wychowania fizycznego,wychowawca klasy VI

mgr Renata Gałka

Przedmioty: religia

Nauczyciel religii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Anna Rzącka

Przedmioty: plastyka

Nauczyciel plastyki, zajęć artystycznych, bibliotekarz, wychowawca klasy VII

mgr Dariusz Stefańczyk

Przedmioty: informatyka, technika

Nauczyciel informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego

mgr Elżbieta Witczak

Przedmioty: język angielski

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Beata Wyciszkiewicz

Przedmioty: język polski, koło teatralne, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia z wychowawcą, historia, zajęcia dydaktyczno wyrównawcze j.p.

Nauczyciel języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie, historii, wychowawca klasy IV

mgr Ewa Kaczorek

Przedmioty: przyroda

Nauczyciel przyrody