WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!!!

Szkoła Podstawowa - Klasa IV

Wychowawca

mgr Justyna Trzonek

Moja klasa

mgr Małgorzata Dudek

Przedmioty: matematyka

Nauczyciel matematyki, wychowania fizycznego, wychowawca klasy VII SP

mgr Renata Gałka

Przedmioty: religia

Nauczyciel religii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Anna Rzącka

Przedmioty: plastyka

Nauczyciel plastyki, zajęć artystycznych, bibliotekarz, wychowawca klasy VI SP

mgr Dariusz Stefańczyk

Przedmioty: informatyka, wychowanie fizyczne, technika

Nauczyciel informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego

mgr Elżbieta Witczak

Przedmioty: język angielski

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Beata Wyciszkiewicz

Przedmioty: historia, wychowanie do życia w rodzinie

Nauczyciel języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie, historii, wychowawca klasy VIII SP

mgr Justyna Trzonek

Przedmioty: język polski, zajęcia z wychowawcą, zajęcia dydaktyczno wyrównawcze j.p.

Nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy IV SP

mgr Ewa Kaczorek

Przedmioty: przyroda

Nauczyciel przyrody

mgr Łukasz Ludwicki

Przedmioty: muzyka

Nauczyciel muzyki