WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!!!

Szkoła Podstawowa - Klasa V

Wychowawca

mgr Aneta Gałka

Moja klasa

mgr Małgorzata Dudek

Przedmioty: matematyka

Nauczyciel matematyki, wychowania fizycznego, wychowawca klasy VII SP

mgr Elżbieta Flont

Przedmioty: biologia, geografia

Nauczyciel geografii, biologii, przyrody, wychowawca klasy III Gim

mgr Aneta Gałka

Przedmioty: wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą

Nauczyciel języka rosyjskiego, wychowania fizycznego,wychowawca klasy V SP

mgr Renata Gałka

Przedmioty: religia

Nauczyciel religii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Agnieszka Piotrowska

Przedmioty: wychowanie do życia w rodzinie

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania do życia w rodzinie, wychowawca oddziału przedszkolnego - grupy sześciolatków

mgr Anna Rzącka

Przedmioty: plastyka

Nauczyciel plastyki, zajęć artystycznych, bibliotekarz, wychowawca klasy VI SP

mgr Dariusz Stefańczyk

Przedmioty: informatyka, technika

Nauczyciel informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego

mgr Elżbieta Witczak

Przedmioty: język angielski

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Beata Wyciszkiewicz

Przedmioty: historia, historia

Nauczyciel języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie, historii, wychowawca klasy VIII SP

mgr Justyna Trzonek

Przedmioty: język polski

Nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy IV SP

mgr Łukasz Ludwicki

Przedmioty: muzyka

Nauczyciel muzyki