WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!!!

Szkoła Podstawowa - Klasa VI

Wychowawca

mgr Anna Rzącka

Moja klasa

mgr Urszula Matysiak

Przedmioty: matematyka

Dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

mgr Renata Gałka

Przedmioty: religia

Nauczyciel religii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Agnieszka Piotrowska

Przedmioty: wychowanie do życia w rodzinie

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania do życia w rodzinie, wychowawca oddziału przedszkolnego - grupy sześciolatków

mgr Anna Rzącka

Przedmioty: plastyka, zajęcia z wychowawcą

Nauczyciel plastyki, zajęć artystycznych, bibliotekarz, wychowawca klasy VI SP

mgr Dariusz Stefańczyk

Przedmioty: wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne

Nauczyciel informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego

mgr Elżbieta Witczak

Przedmioty: język angielski

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Beata Wyciszkiewicz

Przedmioty: historia i społeczeństwo

Nauczyciel języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie, historii, wychowawca klasy VIII SP

mgr Justyna Trzonek

Przedmioty: język polski

Nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy IV SP

mgr Ewa Kaczorek

Przedmioty: przyroda

Nauczyciel przyrody

mgr Łukasz Ludwicki

Przedmioty: muzyka

Nauczyciel muzyki