WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!!!

Aktualności

28 kwietnia 2016 12:44 | Aktualności

GMINNY TURNIEJ WIEDZY „CZY ZNASZ SWÓJ REGION?”

27 kwietnia 2016r. odbyła się X edycja turnieju dla wszystkich szkół podstawowych w gminie Rawa Mazowiecka, którego organizatorem jest ZSO w Kurzeszynie.
Turniej rozpoczął się krótkim programem artystycznym w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Podchlebnicki” ze Starej Wojskiej. Grupa młodych artystów pod kierunkiem Pani Danuty Dębskiej pięknie zaprezentowała się w tańcach i w pieśniach ludowych regionu rawskiego z akompaniamentem akordeonu. Turniej ma na celu rozpowszechnić wiedzę na temat „małej ojczyzny”, jaką jest Gmina i Miasto Rawa Mazowiecka.
Zakres wiedzy obejmował m.in. geografię terenu, przyrodę,  historię gminy i miasta, znanych mieszkańców, zabytków, kultury, oświaty, zakładów pracy (firm) oraz aktualnych wydarzeń.
Wiedzę na temat miasta i gminy uczniowie poznają z dostępnych źródeł, tj. z dostępnych stron internetowych oraz z wydawnictw w bibliotekach, miejskiej i gminnej. Szkoły reprezentowane były przez 3-osobowe zespoły uczniów. Każdy zespół odpowiadał na wylosowane zestawy trzech pytań w trzech turach losowania (łącznie 9 pytań).Za każdą poprawną odpowiedź zespół otrzymywał 2 punkty. Wyrównany poziom sprawił, że potrzebna była dogrywka wyłaniająca drugie i trzecie miejsce. Komisja w składzie: pani Dyrektor Gminnego Zespołu ds. Oświaty, Kultury i Sportu – Małgorzata Dudek, Michał Michalik – przewodniczący Rady Gminy, Anna Kantarska  - bibliotekarka Gminnej Biblioteki w Kurzeszynie podsumowała wyniki. Trzy zespoły z największą liczbą punktów zajęły kolejno:

I miejsce – SP w Starej Wojskie

II miejsce - SP w Konopnicy

III miejsce SP w Pukininie

         Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy dla szkół. Pozostali uczestnicy również zostali obdarowani nagrodami pocieszenia oraz dyplomami za udział. Ponadto wszystkie szkoły otrzymały grę planszową „Poznaj Łódzkie”

        Wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Przeczytano: 808 razy. Wydrukuj|Do góry

X Gminny Turniej Wiedzy „Czy znasz swój region?”