WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!!!

Aktualności

20 marca 2020 18:20 | Aktualności

Ubezpieczenie

Witam Państwa serdecznie,

    W związku z zaistniałą sytuacją proszę wszelkie roszczenia dotyczące ubezpieczenia szkolnego przesyłać wyłącznie za pośrednictwem internetowej strony ubezpieczyciela  INTERRISK lub COMPENSA ( w zakładce zgłoszenie roszczenia) ewentualnie  za naszym pośrednictwem.
Skany dokumentacji  proszę przesyłać na adres : igajda@modusbroker.pl.


Z wyrazami szacunku,
Ewa Mozga

Broker Prowadzący
Leokadia Trębska
tel.885 805 558

Kancelaria Brokerska MODUS Sp. z o.o.
ul. Gałeckiego 14
96-100 Skierniewice
tel. 46 834 92 45
ul. Piaskowa 6/73
01-067Warszawa

Adres do korespondencji: ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice Biuro Zarządu: ul. Piaskowa 6/73, 01-067 Warszawa, www.modusbroker.pl Kancelaria Brokerska MODUS Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254810, wysokość kapitału zakładowego: 50000 PLN Zezwolenie KNUiFE nr 1419/06, numer w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych 00001294/U , NIP: 113-26-08-093, REGON: 140445713,

Przeczytano: 157 razy. Wydrukuj|Do góry