WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!!!

Aktualności

26 marca 2020 08:05 | Aktualności

Informacje dla rodziców w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w naszym kraju

Drodzy Rodzice,

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w naszym kraju informuję, że przedszkole i szkoła podstawowa od 25 marca 2020 r. będą funkcjonować
w trybie nauczania zdalnego.

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość, a także ocenianie
i monitorowanie pracy uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Dzięki nowym przepisom nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Postaramy się zwrócić szczególną uwagę na równomierne obciążenie uczniów zajęciami w danym dniu, uwzględniając ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Wiemy, jak ważna jest dbałość o pozytywną atmosferę oraz właściwe podejście dziecka do nauki, dlatego chcemy, aby dzieci nie zniechęciły się do nabywania wiedzy przez nadmiar pracy. W związku z tym postaramy się podchodzić do uczniów z ogromną wyrozumiałością, dotyczy to również sposobu oceniania.

Pracujemy dalej w dzienniku elektronicznym zgodnie z obowiązującym do tej pory planem lekcji. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (na przykład platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz materiałów wskazanych przez nauczyciela.

W przypadku oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III nauczyciel będzie informował rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Drodzy Rodzice, organizując uczniom kształcenie na odległość, musimy pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez nich z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu. Musimy również mieć na względzie wiek i etap rozwoju uczniów oraz ich sytuację rodzinną. Biorąc pod uwagę fakt, że wielu z Państwa również pracuje zdalnie, przez co niejednokrotnie dostęp dziecka do urządzeń elektronicznych w określonym czasie może być utrudniony, nie  wyznaczamy dzieciom konkretnych godzin pracy.

Drodzy Państwo, sytuacja, w której się znaleźliśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować Państwu za pomoc i wsparcie dzieci w tej trudnej sytuacji. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby edukacja naszych uczniów przebiegała prawidłowo. Zapraszamy do korzystania z możliwości kontaktu z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami i dyrektorem przez dziennik elektroniczny, email,   telefonicznie lub inne komunikatory. Prosimy również o śledzenie strony internetowej naszej szkoły, na której na bieżąco będziemy umieszczać ważne informacje

Z poważaniem
Urszula Matysiak
Dyrektor Szkoły

Przeczytano: 27 razy. Wydrukuj|Do góry